Weststein kártya

Prepaid Mastercard with online account

CareerJet

2018. április 17., kedd

Ügyeim alakulása 6

Mint már korábban beszámoltam róla, az EOS Faktor Zrt közjegyzőnek adta át az ügyemet. A közjegyző 2017. tavaszán küldte el nekem a fizetési meghagyást. A közjegyzőnek is természetesen elküldtem a dokumentumokat. 2017. óta se kép, se hang nem volt ebben az ügyben az állítólagos hivatalos szervek részéről. Múlt hét csütörtökön (2018. április 12-én) kaptam az állítólagos végrehajtótól egy végrehajtási lapot, amelyben felszólít az állítólagos tartozás haladéktalan rendezésére.
Az állítólagos végrehajtó az alábbi levelet kapta tőlem:

"Fodor Tamás Tárgy: Válasz
állítólagos önálló bírósági végrehajtó Ikt.sz.: EOS/vh/001
Hiv.sz.: 219.V.1931/2017/6
Eger
Pf. 214
Tisztelt Fodor Tamás Úr!Önt már az előző ügyben is figyelmeztettem joghatóságának teljes hiányára.
Az Ön előtt 0219.V.0349/2015 számon folyó ügyben már elküldtem Önnek az Udvarias értesítést, amelyben tisztelettel felhívtam figyelmét a nemzetközi szinten végbement jogi változásokra.

A megküldött, és Ön által aláírásával igazoltan átvett dokumentumok egyértelműen és félreérthetetlenül tartalmazzák az Ön joghatóságának teljes hiányát. Nem csupán Ön, hanem a Végrehajtói Kamara és a Bíróság (és még hosszan sorolhatnám a nemzetközi rendelkezés által törölt jogi entitásokat) sem rendelkezik semmiféle joghatósággal. Éppen ezért Ön már nem védekezhet azzal, hogy nem volt, vagy nincs tudomása a megváltozott jogi helyzetről.

Én akkor is lehetőséget biztosítottam az általam leírtak hitelt érdemlő, érdemi és tételes cáfolatára.
Ez a mai napig várat magára. Ön ráutaló magatartással (a cáfolat elmaradásával) elismerte az általam megküldött dokumentumok minden tekintetben való helyt állóságát.

Ehhez képest még mindig úgy tesz, mintha rendelkezne bármiféle jogi felhatalmazással.

Mostani levelemhez ismételten mellékelem az Udvarias értesítést.

Amennyiben a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül nem érkezik az Ön részéről hitelt érdemlő, érdemi és tételes cáfolat, a velem szemben megindított eljárása abszolút jogsértőnek bizonyul, és súlyos büntetőjogi következményeket von maga után.

Jelenleg a már folyamatban lévő, szintén jogellenes végrehajtási eljárás miatt 30.060,- Ft ellátás érkezik részemre. Ha ezen felül további végrehajtást eszközöl, az az életben maradásomat lehetetleníti el.

Tarnaszentmiklós, 2018. április 12.Tisztelettel:

Záhonyi László"


Tegnap (2018. április 17.) személyesen felkerestem, és tájékoztattam a valós jogi helyzetről.
A beszélgetésről készült hangfelvétel az alábbi linkre kattintva hallgatható meg:
http://q.gs/591569/fodortamas-tajekoztatasa-20180417
Először egy érdektelen oldal jön be, majd 5 másodperc elteltével a képernyő jobb felső sarkában megjelenik a Skip Ad gomb. Erre is rá kell kattintani, és bejön az érdemi oldal, vagyis jelen esetben lejátszható a hangfelvétel.

2017. október 13., péntek

Ügyeim alakulása 5

Múltkori beadványom, amelyben az ügyemben eljáró bíró kizárását indítványoztam az eljárásból, részben sikeres volt. Annyiban volt sikeres, hogy valóban új bírót kaptam, de egyébként ott vagyok az új bíróval, ahol a part szakad. Ő is mellébeszél, azt írja, hogy fellebbezésnek értelmezi a beadványomat, és hiánypótlásra szólít fel. Erre a mellékelt levelet írtam neki. A következő hét elején fogom neki eljuttatni.

Dr Molnár Attila Tárgy: Felszólítás
Heves Hiv.sz.: 1005-2.Vh.33/2017/11
Fő út 4-6. Ikt. sz.: CIB/vh/bír/005
3360


Tisztelt Dr Molnár Attila!

Ön fenti számú végzésében hiánypótlásra szólít fel, és közli, hogy beadványomat fellebbezésnek tekinti.
Tájékoztatom, hogy helytelenül értelmezi fellebbezésnek a beadványomat, mert nem az.
Fellebbezni egy létező jogi szervezet joghatósággal rendelkező tagja által hozott érvényes döntés ellen lehet.
Márpedig egy jogilag NEM LÉTEZŐ bíróság joghatósággal NEM RENDELKEZŐ bírója által hozott ÉRVÉNYTELEN végzés ellen nem lehet fellebbezést benyújtani.
Mint már korábbi beadványaimban többször dokumentáltan, bizonyítottan leírtam, hogy egyrészt az OPPT egész világra érvényes döntése alapján, másrészt az Alaptörvény érvénytelensége folytán sem Önnek, sem más, magát bírónak gondoló személynek, sem a bíróságnak, mint jogi képződménynek nincsen semmilyen joghatósága, ezért sem az előző állítólagos bíró (Bodnárné dr Wajand Zsuzsanna), sem az Ön által hozott bármiféle végzés, ítélet, illetve más írásba foglalt döntés nem alkalmas semmiféle joghatás kiváltására.
Amennyiben Önnek nehezére esik a tagadhatatlan jogi változások megértése és elfogadása, kérem, jelöljön ki egy Önnek alkalmas időpontot, amikor személyesen tájékoztatom a jogi helyzetről.

Tarnaszentmiklós, 2017. október 12.


Tisztelettel:Záhonyi László

2017. szeptember 12., kedd

Ügyeim alakulása 4

Múltkori felszólító levelemen meglehetősen sokáig tipródott az állítólagos bírónő. Mai nappal vettem kézhez a válaszlevelét, amelyben "természetesen" ismételten meg sem kísérli saját joghatóságának igazolását, hanem "hivatalból" elutasítja a "fellebbezésemet", mivel nem vagyok hajlandó kifizetni a 7000 Ft fellebbezési illetéket, és nem ismerem el bírónak.
Erre reagálva küldtem neki egy számlát, valamint a bíróság elnökétől kérem a bírónő kizárását az eljárás további folytatásából.
Íme:
Dr Egri Zoltán Tárgy: Kizárási indítvány Bodnárné dr
Heves Wajand Zsuzsanna ellen
Fő út 4-6. Hiv. sz.: 1005-2.Vh.33/2017/8
3360 Ikt. sz.: CIB/vh/bír/004

Tisztelt Dr Egri Zoltán!

Fenti ügyben nevezett állítólagos bírónő többszöri tájékoztatásom és felszólításom ellenére nem hajlandó válaszolni az általam feltett kérdésekre, ezzel szemben automatikusan elutasítja a beadványaimban megfogalmazott egyértelmű követelésemet a végrehajtás azonnali megszüntetésére és az eddig jogalap nélkül letiltott összegek viszszafizetésére.
Beadványaimban több ízben felszólítottam nevezett személyt joghatóságának igazolására, amit a mai napig nem volt hajlandó megtenni. Joghatóság hiányában pedig semmilyen döntést nem hozhat, marasztaló jellegű döntést pedig főleg nem.
Mivel nevezett személy következetesen figyelmen kívül hagyja a felszólításaimat, jogalap és joghatóság hiányában sorozatban hozza a számomra joghátrányt jelentő végzéseket, kérem, hogy nevezett személyt az eljárás további folytatásából
szíveskedjen kizárni!

Felhívom szíves figyelmét, hogy az ügy iratanyagában már fellelhető minden olyan bizonyíték, amely egyértelműen és cáfolhatatlanul bizonyítja nevezett személy és a szóban forgó jogi entitás joghatóságának teljes hiányát.

Tisztelettel:Záhonyi László


Tarnaszentmiklós, 2017., szeptember 15.

2017. július 13., csütörtök

Ügyeim alakulása 3

Ma megkaptam a bírónő válaszát. Ebben leírja, hogy beadványom sem fellebbezésként, sem perújítási kérelemként nem fogadható el.
Természetesen nem hagyhattam szó nélkül ezt a mellébeszélést, és a következőket írtam:
Bodnárné dr Wajand Zsuzsanna Tárgy: Válasz
Heves Hiv.sz.: 1005-2.Vh.33/2017/6
Fő út 4-6. Ikt.sz: CIB/vh/bír/003
3360


Tisztelt Bodnárné dr Wajand Zsuzsanna!

Ön a fenti számú levelében válaszút elé kíván állítani: Vagy fellebbezést nyújtok be, vagy perújítási kérelmet.
Van viszont egy nem is apró gond. Ön egyetlen eddigi nekem küldött levelében sem válaszolt az Önnek megküldött dokumentumokban foglaltakra, meg sem kísérelte cáfolni az azokban leírt tényeket.
Most ismételten felszólítom saját joghatóságának igazolására, amelyet az immár második alkalommal kézhezvett Udvarias értesítés és az Alaptörvény érvénytelenségéről szóló dokumentum érdemi és tételes cáfolatával tud megtenni.
A két dokumentum közül bármelyiket nem képes hitelt érdemlően, érdemben és tételesen megcáfolni, Ön nem nevezheti magát bírónak, és az Ön által képviselni vélt jogi képződmény sem fogadható el bíróságként. Ön velem szemben nem bíróként, hanem magánszemélyként jár el.
Magánszemélyként pedig semmilyen joga nincsen rám nézve bármiféle döntést hoznia, illetve bármit kikényszeríteni.
Addig, amíg Ön nem tudja, vagy nem hajlandó az Udvarias értesítésben és az Alaptörvény érvénytelenségéről szóló dokumentumban foglaltakat figyelembe venni, hitelt érdemlő módon érdemben és tételesen cáfolni, addig sem fellebbezésről, sem perújításról, sem velem szemben érvényesíteni kívánt bármiféle fizetési kötelezettségről nem lehet szó.


Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

2017. június 30., péntek

Ügyeim alakulása 2

Az állítólagos CIB bank állítólagos jogi képviselője végrehajtást kért. Az állítólagos végrehajtó kb. 1 éve tiltja a jövedelmem 33 %-át.
Múlt év decemberében, amikor én magam értesültem azokról a nemzetközi jogi változásokról, amelyekre már a bevezetőben hivatkoztam, értesítettem a bank jogi képviselőjét, aki a végrehajtást kérte, és a végrehajtót is.
A végrehajtóval történő hosszas levelezés azt eredményezte, hogy a végrehajtó bírósághoz fordult, mert nem tudta értelmezni a beadványomat.
A bírónő felszólított, hogy közöljem, milyen intézkedést várok a bíróságtól. Válaszomban leírtam, hogy magát a követelést tartom jogellenesnek, és mivel a követelés maga jogellenes, így annak végrehajtása is az. Kötelezze a bíróság a végrehajtót a letiltás azonnali megszüntetésére, valamint az eddig letiltott összegek visszafizetésére.
A bírónő arra hivatkozva, hogy a végrehajtó nem jogosult vizsgálni a végrehajtandó követelés jogszerűségét, valamint arra, hogy elmulasztottam a közjegyzői fizetési meghagyásnak ellene mondani, elutasította a keresetemet.
A fellebbezést már megfogalmaztam, már csak ki kell nyomtatni, és el kell juttatni a bíróságra.
Természetesen minden további fejleményről beszámolok.

Ügyeim alakulása 1.

Az állítólagos faktoring cég velem kapcsolatba lépett állítólagos munkatársait ez év januárjában értesítettem a bekövetkezett nemzetközi jogi változásokról. Azóta egyetlen fillért sem fizetek törlesztésként.
A drága hölgyek természetesen próbálják magyarázni a bizonyítványukat, és érvényesíteni a már bizonyítottan jogalap nélküli követelést, de az Udvarias értesítésben foglaltakat nem sikerül megcáfolniuk. (megtalálható és a letölthető a Facebook csoportban) 
Jelenleg ott tartok, hogy a rendőrségen feljelentést tettem ellenük csalás és hamis magán okirat felhasználásának vétsége miatt.
A rendőrség azonban eddig (lassan már 2. hónapja) nem tett semmit. Írtam a kapitánynak, hogy nézzen utána, miért nem történik semmi.

BevezetőKedves Olvasók, Sorstársak!

Azzal, hogy hogyan keletkezett az adósságom, nem terhelem olvasóimat. Lényeg az, hogy megtalált az egyik faktoring cég, és sajnos a végrehajtó is. A végrehajtó több, mint egy éve tiltatja a jövedelmem 33 %-át. A faktoring cég pedig az előző év (2016.) második felében jelentkezett a követelésével. Tekintettel arra, hogy a bárminemű, "hivatalosan" nyilvántartott adósságok tekintetében  bekövetkezett jelentős nemzetközi jogi változásokról múlt  év decemberéig nem volt tudomásom. ezért bár szívtam a fogam, jogkövető állampolgárként "önként" fizettem, illetve tűrtem, hogy a végrehajtó tiltassa a jövedelmem 33 %-át. 2016. decemberében karácsony előtt nem sokkal tudomást szereztem arról, hogy világszerte minden országban törölve lett minden adósság. Azóta folytatom küzdelmemet azokkal a nemzetközi jog szerint már nem létező jogi képződményekkel, amelyek nem hajlandóak tudomásul venni saját joghatóságuk teljes hiányát.
Nagyjából ezzel egyidejűleg határoztam el, hogy lehetőségeimhez mérten segíteni próbálok hasonló helyzetben lévő sorstársaimon is. Ezért hoztam létre ezt a blogot.